ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I KONSULTACJE
2016/2017

Przedmioty humanistyczne

L.p.

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

1.

B. Kułkiewicz

Przygotowanie do egzaminu klasy 3a i 3c

środa

1500 - 1545

s. 28

2.

B. Kułkiewicz

Koło j. angielskiego

środa

1415 – 1500

s. 28

3.

M. Lunitz

Koło historyczne przygotowujące do egzaminu klasy 3

środa

1430 - 1515

s. 25

4.

K. Kuniszewska

Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas 3

w trakcie godzin wychowawczych

s. 36

5.

M. Zemska

Przygotowanie do egzaminu klasy 3b i 3e

środa

800 - 845

s. 26

6.

M. Zemska

Koło j. angielskiego

piątek

1330 – 1425

s. 27

7.

A. Witkowska

Koło dziennikarskie

czwartek

1430 - 1515

s. 20

8.

A. Styczyńska – Słuka

Przygotowanie do egzaminu klasa 3b

poniedziałek

800 - 845

s. 28

9.

E. Antonik - Łoś

Przygotowanie do egzaminu klasa 3d

poniedziałek

1435 - 1520

s. 25

10.

A. Hrycyk

Zajęcia wyrównawcze klasa 1d i 1e

środa

1520 - 1610

s. 12

11.

A. Czarnobaj

Wolontariat

wtorek

1530 - 1730

s. 11

12.

A. Czarnobaj

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

czwartek
co 2 tygodnie

1800 – 2000

s. 11

13.

K. Matyjaszczyk

Wolontariat

w trakcie odgórnych akcji

14.

A. Ciejak

Przygotowanie do egzaminu z j. niemieckiego

poniedziałek

800 - 845

s.1

15.

M. Cis – Szałańska

Pomaganie jest cool
– wolontariat dla klasy 2b

wg kalendarza imprez Domu Kombatantów
i Przedszkola

16.

A. Laskowska

Zajęcia wyrównawcze
z j. polskiego

poniedziałek

1435 - 1520

s. 79

17.

A. Laskowska

Z Melpomeną za pan brat

wtorek

1435 - 1520

s. 79

18.

I. Szczepańska

Nie tylko dla uczniów
z dysleksją

środa

1435 - 1520

s. 12

19.

M. Gliniecka

A. Ciejak

Deutschfanklub

wtorek

1435 - 1520

s. 1

20.

U. Łoś - Woyke

Koło j. angielskiego dla klas pierwszych

wtorek

1435 - 1520

s. 28

21.

U. Łoś - Woyke

Zajęcia wyrównawcze dla klas pierwszych

środa

1530 - 1615

s.21

 

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

L.p.

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

1.

I. Kitlas

Zajęcia dla uczniów mających problemy
z matematyką

piątek

1340 - 1425

s. 28

2.

G. Szyndel

Koło morskie (klasa 2d)
– zgodnie z odgórnym harmonogramem

3.

A. de Weyher

Przygotowanie do egzaminu z matematyki dla klasy 3E i 3D

poniedziałek

1430 - 1600

s. 9

4.

A. de Weyher

Zajęcia wyrównawcze 
z matematyki dla klasy 1b
i 1e

poniedziałek

1430 - 1600

s. 9

5.

A. Obuchowski

Zajęcia wyrównawcze
z biologii i chemii

środa

1500 - 1630

s. 8

6.

L. Prusinowska

Zajęcia wyrównawcze
z chemii

środa

1340 - 1425

s. 24

7.

J. Możdżyńska

Przygotowanie do egzaminu z biologii

środa

1425 – 1510

s. 21

8.

B. Niedostatkiewicz

Zajęcia wyrównawcze
z matematyki dla klas 1

poniedziałek

1435 - 1520

s. 10

9.

B. Niedostatkiewicz

Zajęcia wyrównawcze
z matematyki dla klasy 2d

wtorek
co 2 tygodnie

1340 - 1425

s.10

10.

B. Niedostatkiewicz

Zajęcia wyrównawcze
z matematyki dla klasy 2c

wtorek
co 2 tygodnie

1435- 1520

s. 10

11.

B. Niedostatkiewicz

Stawiam na matematykę

środa

1340 - 1425

s. 10

12.

G. Nowak

Szkolne koło PCK

2 i 4 piątek miesiąca

1435- 1520

s. 2

13.

G. Nowak

Koło geograficzne

1 i 3 piątek miesiąca

1435- 1520

s. 2

 

Przedmioty artystyczne

L.p.

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

1.

E.Szymańska

zajęcia sportowe

wtorek

1615 - 1715

sala gimn.

2.

R.Ławniczak

zajęcia sportowe

wtorek

1630 - 1715

boisko

3.

I.Szczepańska

koło teatralne

środa

800 - 845

s. 12

4.

A.Styczyńska-Słuka

opieka nad Samorządem Uczniowskim

czwartek

1530 - 1615

s. 20

5.

R.Kikun

zajęcia z piłki nożnej
i unihokeja - chłopcy

czwartek

1615 - 1800

sala gimn.

6.

R.Kikun

zajęcia koszykówki
i unihokeja

czwartek

1800 - 2000

sala gimn.

7.

A.Chodorowska

zajęcia muzyczne – chór, zespół instrumentalno-wokalny

piątek

1425 - 1540

s. 3

8.

M.Mroczek

SKKT
-  zajęcia odbywają się zgodnie z odgórnym harmonogramem

sobota

 

KONSULTACJE

L.p.

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

1.

G.Nowak

konsultacje z geografii

poniedziałek

1530 - 1615

s. 2

2.

A.Weryszko

konsultacje z historii

wtorek

1435 - 1520

s. 25

3.

G.Szyndel

konsultacje z fizyki
(co drugi tydzień)

środa

1430 - 1600

s. 9

4.

A.Styczyńska-Słuka

konsultacje z języka niemieckiego

czwartek

1530 - 1615

s. 20

5.

A.Witkowska

konsultacje z języka angielskiego

piątek

800 - 845

s. 20

6.

M.Muż

konsultacje z EDB

piątek

1430 - 1515

s. 21

7.

M.Gliniecka

konsultacje z języka niemieckiego

piątek

1435 - 1520

s. 1

8.

A.Laskowska

konsultacje z języka polskiego

piątek

1530 - 1615

s. 79

9.

S. Pawłowski

konsultacje
z informatyki

wtorek

1530 - 1615

s. 27

10.

M. Kikun

Konsultacje z historii dla klas 1b, 1c i 1d

czwartek

1520 - 1605

s.24

 

 

This template downloaded form free website templates