"Z Melpomeną za pan brat"

Zajęcia pozalekcyjne „ Z Melpomeną za pan brat” to cykl spotkań w ramach koła teatralnego „Melpomena”. Główne cele zajęć to:

  • percepcja sztuki;
  • ekspresja przez sztukę;
  • recepcja sztuki.

W programie zawarto ogólną wiedzę o teatrze, rozwijanie u uczniów zainteresowań teatrem poprzez oglądanie spektakli oraz ćwiczenia mające na celu doskonalenie umiejętności w sztuce żywego słowa. Uczestnicy zajęć  będą mogli także wpływać na życie kulturalne innych poprzez przygotowywanie różnych inscenizacji i przedstawień teatralnych. Na spotkaniach jako wynik pracy twórczej będą powstawać własne scenariusze oraz wiersze. Postaramy się stworzyć „ Uczniowski tomik poezji”. W naszej szkolnej „Galerii gimnazjalisty” zaprezentujemy prace plastyczne inspirowane spektaklami teatralnymi. Uczniowie  będą tworzyć do  przedstawień własną scenografię. Gra aktorska  będzie przybliżana przede wszystkim poprzez ćwiczenia dykcyjne, emisję głosu, pracę nad gestem i mimiką. Występy  przed publicznością oczywiście będą poprzedzone  licznymi próbami. Wszystkie poszczególne działania -  zabawa w teatr - pozwolą zrozumieć, jak trudna, ale i ciekawa jest praca aktora. W tym roku szkolnym z pewnością wystąpimy przed publicznością w Jasełkach oraz postaramy się  przygotować inne niespodzianki.

Mam nadzieję, że uczestnicy koła teatralnego „ Melpomena” nie tylko rozwiną swoje zdolności recytatorskie, plastyczne, utrwalą wiedzę na temat teatru, ale także będą aktywnie uczestniczyć w życiu grupy i szkoły oraz staną się bardziej wrażliwi na sztukę.

 Zapraszam serdecznie do współpracy wszystkich młodych artystów, z pewnością razem stworzymy coś pięknego.

opiekun koła C. Kubiak.

 

 

 

 

This template downloaded form free website templates