Rok szkolny 2017/2018

Rejestracja konta dla rodzica

instrukcja

GODZINY PRACY SZKOŁY

Sekretariat

poniedziałek - piątek: 730 - 1500

   

Wicedyrektor

Pedagog

poniedziałek: 800 - 1530

wtorek: 800- 1530

środa: 900 - 1630

czwartek: 800 -1530

piątek: 900- 1630

poniedziałek: 1300- 1700

wtorek: 1300- 1700

środa: 900 - 1300

czwartek: 900- 1300

piątek: 1300- 1700

Pielęgniarka

poniedziałek - piątek: 800- 1500

Biblioteka

poniedziałek: 940 - 1340

wtorek: 800 - 1530

środa: 900 - 1630

czwartek: 800 - 1530

piątek: 900 - 1630

 

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI

 

LP. TERMIN TEMAT
1.
19.09.2017r. Spotkanie
klasowe z wychowawcą – wybór trójki klasowej Rady Rodziców,
zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawczej.
2. 17.10.2017r. Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji,o uczniach.
3. 14.11.2017r. Informacja
o postępach edukacyjnych i zachowaniu.
4. 05.12.2017r. Spotkanie
klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o
propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.
5. 13.02.2018r. Konsultacje
indywidualne – przedstawienie informacji,o uczniach.
6. 13.03.2018r. Spotkanie
klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o postępach
w nauce, ocenach,i zachowaniu, sprawy różne.
7. 10.04.2018r. Klasy
III GM,Spotkanie klasowe z wychowawcą,-,informacja dotycząca
egzaminu Gimnazjalnego
7.
10.04.2018r. Klasy
IV – VII i kl. II GM - konsultacje indywidualne,–
przedstawienie informacji o uczniach.
8. 08.05.2018r. Spotkanie
klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o
propozycjach ocen rocznych oraz,o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiedną z zachowania.

 

 

This template downloaded form free website templates