Rok szkolny 2016/2017

Rejestracja konta dla rodzica

instrukcja

GODZINY PRACY SZKOŁY

Sekretariat

poniedziałek - piątek: 730 - 1500

   

Wicedyrektor

Pedagog

poniedziałek: 800 - 1500

wtorek: 800- 1300

środa: 1030 - 1600

czwartek: 1100 -1600

piątek: 800- 1430

poniedziałek: 900- 1300

wtorek: 1100- 1530

środa: 900 - 1300

czwartek: 1000- 1400

piątek: 900- 1300

Pielęgniarka

poniedziałek - piątek: 800- 1500

Biblioteka

poniedziałek: 815 - 1315

wtorek: 815 - 1430

środa: 900 - 1430

czwartek: 815 - 1430

piątek: 815 - 1315

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

 

Bank Ochrony Środowiska SA

46 1540 1085 2098 8616 2678 0001

 

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI

 

L.p.

Termin

Godzina

Tematyka

1.

06.09.16r.

1700

        Organizacja pracy szkoły - kl. 1

14.09.16r.

1700

        Organizacja pracy szkoły - kl. 2

2.

19.10.16r.

1700

        Informacja o postępach edukacyjnych i zachowaniu.

3.

16.11.16r.

1700

        Konsultacje indywidualne.

4.

14.12.16r.

1700

        Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych.

5.

25.01.17r.

1700

        Podsumowanie pracy za I semestr.

6.

22.03.17r.

1700

        nformacja o postępach edukacyjnych i zachowaniu.

7.

17.05.17r.

1700

        Informacja o przewidywanych ocenach rocznych
       i końcowych.

 

Uwaga:

W powyższych terminach wszyscy nauczyciele (również nauczania indywidualnego) pełnią dyżur konsultacyjny 
w godz. 1700 - 1900

Ponadto przed zebraniami z rodzicami o godz. 1530 będą się odbywały zebrania Rady Pedagogicznej.

WYCHOWAWCY KLAS

I A

    mgr Iza Szczepańska

I B

    mgr Agnieszka Chodorowska

I C

    mgr Iwona kitlas

I D

    mgr Magdalena Zemska

I E

    mgr Anna Witkowska

II A

    mgr Lucyna Prusinowska

II B

    mgr Monika Cis-Szałańska

II C

    mgr Bogusław Niedostatkiewicz

II D

    mgr Grazyna Szyndel

III A

   mgr Beata Kułkiewicz

III B

   mgr Agnieszka Styczyńska-Słuka

III C

   mgr Anita Laskowska

III D

   mgr   Ewa Antonik-Łoś

III E

   mgr Agnieszka Ciejak

 

 

This template downloaded form free website templates