SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE
POLSKIEGO TOWARZYSTWA SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH

 

Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Gimnazjum nr 5 w Szczecinie działa od 2003 r. i skupia w każdym roku szkolnym rzeszę młodych ludzi, którzy chcą w aktywny sposób spędzać swój wolny czas.  Uczestniczą w wielu przedsięwzięciach turystyczno-ekologicznych, reprezentując wraz z opiekunem szkołę na forum miasta.   Są to różne formy działalności, a najważniejsze to:

 • rajdy turystyczne z cyklu „ Leśne Soboty”,
 • zloty szkolnych kół turystycznych,
 • wymiany międzynarodowe młodzieży, zarówno wyjazdowe, jak i na terenie Szczecina,
 • festiwale Euroregionu Pomerania organizowane w Polsce i w Niemczech,
 • konkursy plastyczne,
 • konkursy ekologiczne,
 • festiwale piosenki turystycznej,
 • uroczystości odbioru legitymacji w siedzibie PTSM,
 • inne projekty turystyczno-ekologiczne, np. wyjazdy w ramach nagród,
 • udział opiekuna SKKT w spotkaniach władz organizacji turystycznych Polski i Niemiec,
 • promocja szkoły i aktywności uczniowskiej w prasie lokalnej.

    Bardzo liczne przedsięwzięcia, które realizowane są bez względu na pogodę oraz liczebność grup zostały szczegółowo udokumentowane i znajdują się do wglądu w czytelni szkolnej.

Opiekun SKKT PTSM
Jadwiga Nijaka

 

This template downloaded form free website templates