Międzynarodowa wymiana młodzieży Polski i Niemiec

  Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczą od wielu lat w międzynarodowej wymianie młodzieży, organizowanej przez p. Jadwigę Nijaką nauczycielkę języka niemieckiego.

    • Czerwiec   2013 -  Festiwal  Młodzieży  Euroregionu  Pomerania  -  Wałcz

    • Wrzesień 2012 -  polsko-niemiecka wymiana młodzieży między uczniami z Gesamtschule in Prerow i Gimnazjum nr 5

    • Kwiecień 2011 - Wyjazd uczniów Gimn.5 do Młodzieżowego Schroniska w Born-Ibenhorst i spotkanie z młodzieżą niemiecką

    • Wrzesień 2009 - Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania w Koszalinie

    • Maj 2009 - projekt polsko-niemiecki -spotkanie młodzieży w Prorze na wyspie Rugia pod hasłem Jedna Europa

    • Wrzesień 2007 - Polsko Niemiecki Festiwal Młodzieży w Koszalinie

    • Październik 2006 - Wizyta w naszym gimnazjum 20-osobowej grupy uczniów z Turyngii

    • Wrzesień 2006 - Wyjazd do Strasburga w Meklenburgii na Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży

    • Czerwiec 2006 - Międzynarodowa impreza na orientację zorganizowana w ramach Dni Morza z udziałem młodzieży z Lubeki

    • Kwiecień 2006 - Wyjazd do Born -Ibenhorst i spotkanie z młodzieżą niemiecką

    • Wrzesień 2005 - Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży w Stargardzie Szczecińskim

    • Maj 2005 - Międzynarodowa wymiana młodzieży Polski i Niemiec w Mirow w Niemczech

    • Czerwiec 2004 - Międzynarodowa wymiana młodzieży Polski i Niemiec w Zielow w Niemczech

    • Czerwiec 2004 - Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży w Strasburgu

    • Czerwiec 2003 - Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży w Wałczu

    • Kwiecień 2003 - Tydzień Projektów pod hasłem Młodzież dla Europy w Pasewalku

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są w ramach działalnści Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i mają formę różnych projektów: wyjazdów uczniów do Niemiec, przyjazdu gości z Niemiec , czy festiwali młodzieży z obu krajów . Podczas tych projektów realizowany jest określony program , a młodzi ludzie poznają swoją kulturę, obyczaje , siebie nawzajem i przy tej okazji łamią pokutujace często uprzedzenia i stereotypy. To sytuacje powszedniego dnia dają im okazję do konfrontacji języka poznawanego na lekcjach z tym żywym  językiem bezpośredniego kontaktu.

Jadwiga Nijaka

 

This template downloaded form free website templates