Kadra pedagogiczna w roku 2017/2018

 

Dyrekcja szkoły

mgr Maria Niezielska - dyrektor szkoły

mgr Dorota Chrobrowska - wicedyrektor szkoły

Pedagog szkolny

mgr Małgorzata Cieszkowska

Nauczyciele bibliotekarze

mgr Małgorzata Cieszkowska

Nauczyciele języka polskiego

mgr Julita Dawidowicz-Kasprzak

mgr Monika Golańska

Nauczyciele języka angielskiego

mgr Ewa Antonik - Łoś

mgr Magdalena Zemska

Nauczyciele języka niemieckiego

mgr Agnieszka Ciejak

mgr Katarzyna Gałązkiewicz

Nauczyciele historii i wos-u

mgr Anna Tomczyk

Nauczyciele matematyki

mgr Sylwia Garlak

mgr Bogusław Niedostatkiewicz

Nauczyciel fizyki

mgr Karol Jakubas

Nauczyciele geografii

mgr Grażyna Nowak

Nauczyciele biologii i chemii

mgr Adam Obuchowski

mgr Aneta Mełech

Nauczyciel informatyki

mgr Stanisław Pawłowski

mgr Dorota Chrobrowska

Nauczyciele religii

mgr Anna Czarnobaj

Nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Roman Ławniczak

mgr Marta Mroczek

mgr Ewa Szymańska

Nauczyciel zajęć technicznych

mgr Stanisław Pawłowski

Nauczyciel zajęć artystycznych

mgr Wiesław Tandecki

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Anna Kowalczuk

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Joanna Wicher

 

This template downloaded form free website templates