Kadra pedagogiczna w roku 2016/2017

 

Dyrekcja szkoły

mgr Dariusz Szklarski - dyrektor szkoły

mgr Małgorzata Kikun - wicedyrektor szkoły

Pedagog szkolny

mgr Kamila Kuniszewska

Nauczyciele bibliotekarze

mgr Małgorzata Cieszkowska

mgr Krystyna May

Nauczyciele języka polskiego

mgr  Monika Cis-Szałańska

mgr Arkadiusz Hrycyk

mgr Anita Laskowska

mgr Krystyna May

mgr Iza Szczepańska

Nauczyciele języka angielskiego

mgr Ewa Antonik - Łoś

mgr Beata Kułkiewicz

mgr Urszula Łoś-Woyke

mgr Anna Witkowska

mgr Magdalena Zemska

Nauczyciele języka niemieckiego

mgr Agnieszka Ciejak

mgr Maria Gliniecka

mgr Agnieszka Styczyńska-Słuka

Nauczyciele historii i wos-u

mgr Monika Lunitz

mgr Agnieszka Weryszko

Nauczyciele matematyki

mgr Andrzej de Weyher

mgr Iwona Kitlas

mgr Bogusław Niedostatkiewicz

Nauczyciel fizyki

mgr Grażyna Szyndel

Nauczyciele geografii

mgr Urszula Łoś-Woyke

mgr Grażyna Nowak

Nauczyciele biologii i chemii

mgr  Elżbieta Kwiatkowska

mgr  Joanna Możdżyńska

mgr Adam Obuchowski

mgr Lucyna Prusinowska

Nauczyciel informatyki

mgr Stanisław Pawłowski

Nauczyciele religii

mgr Anna Czarnobaj

mgr Karolina Matyjaszczyk

Nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Robert Kikun

mgr Roman Ławniczak

mgr Marta Mroczek

mgr Ewa Szymańska

Nauczyciel muzyki i zajęć technicznych

mgr Agnieszka Chodorowska

Nauczyciel zajęć artystycznych

mgr Agnieszka Chodorowska

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Katarzyna Muż

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Agnieszka Wojdat

 

This template downloaded form free website templates