Konkurs Eko-Zdrowotny

Szczecin, dnia 06.03.2017 r.

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU EKO-ZDROWOTNEGO

I. Organizator konkursu: Gimnazjum nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinie.

II. Patronat honorowy: Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie.

III. Cele konkursu:

 1. upowszechnianie niezbędnej wiedzy do kształtowania nawyków prozdrowotnychi proekologicznych,
 2. motywowanie do działań na rzecz zdrowia własnego i zdrowia innych ludzi,
 3. tworzenie w szkołach klimatu sprzyjającego zdrowiu,
 4. kształcenie ludzi świadomych zagrożeń płynących z niefrasobliwego traktowania środowiska przyrodniczego.

IV. Uczestnicy konkursu:  W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Gimnazjum zgłasza do konkursu dwóch uczniów.

V. Termin i forma zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie:  Zgłoszenia do konkursu według załączonej karty zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31.03.2017 r. na adres:

Gimnazjum nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowe
71-681 Szczecin
ul. Komuny Paryskiej 20
lub email: gim5@miasto.szczecin.pl
tel./fax (091) 442 36 33

VI. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: Konkurs odbędzie się 11 kwietnia  2017 r. (wtorek) godzina 12.00 w Gimnazjum nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinie ul. Komuny Paryskiej 20.

VII. Organizacja i przebieg konkursu:

 1. Każdy uczestnik konkursu musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, która potwierdza fakt bycia uczniem określonego gimnazjum.
 2. Uczniowie przystępujący do konkursu rozwiązywać będą test składający się z 50 zadań, w większości będą to pytania w formie testu jednokrotnego wyboru, będzie także kilka pytań innego typu (np. testu wielokrotnego wyboru, testu uzupełnień, typu prawda - fałsz).
 3. Prace konkursowe sprawdzi komisja powołana przez organizatorów konkursu.
 4. Wyniki XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Eko-Zdrowotnego zostaną przedstawione na stronie internetowej Gimnazjum nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinie w terminie do 14 dni od daty konkursu.
 5. Laureaci konkursu wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w siedzibie organizatora.
 6. Dyplomy Laureata Wojewódzkiego Konkursu Eko-Zdrowotnego otrzymuje 10 uczniów, którzy uzyskali najlepszy wynik.
 7. Dyplomy Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Eko-Zdrowotnego otrzymuje 10 uczniów, którzy uplasują się ze swoimi wynikami tuż za laureatami.
 8. Dla laureatów konkursu przewidziane są także nagrody rzeczowe.

VIII. Zakres materiału obowiązujący uczestników konkursu:

 1. składniki pokarmowe i ich znaczenie dla organizmu,
 2. potrzeby pokarmowe ludzi,
 3. zasady właściwego żywienia,
 4. przyczyny i skutki niewłaściwego żywienia,
 5. wpływ używek na zdrowie człowieka,
 6. choroby, ich objawy, skutki i sposoby zapobiegania im,
 7. wiedza z zakresu dziedziczenia chorób (genetyka, krzyżówki genetyczne),
 8. właściwe wykorzystania czasu wolnego,
 9. problemy związane z ochroną środowiska,
 10. sposoby zapobiegania dewastacji środowiska naturalnego,
 11. formy ochrony przyrody,
 12. rodzaje zanieczyszczeń środowiska,
 13. organizacje międzynarodowe i krajowe promujące zdrowie i ochronę środowiska naturalnego,
 14. wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie ludzi, roślin i zwierząt,
 15. wiedza z zakresu ekologii.

 

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu można zasięgać
u koordynatora konkursu pod numerem telefonu: 69 55 87 255.

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

 

 

This template downloaded form free website templates