MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS WIEDZY
O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

IX  MIĘDZYGIMNAZJALNY  KONKURS  WIEDZY
O KRAJACH  ANGLOJĘZYCZNYCH

CELE KONKURSU
 

 •  Promocja nauki języków obcych
 • Zainteresowanie uczniów kulturą innych krajów
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas pierwszych szkół gimnazjalnych oraz klas szóstych szkół podstawowych.
 • Konkurs składa się z 2 etapów:
 •  I. etap – każda szkoła wyłania w drodze wewnątrzszkolnych eliminacji 2  najlepsze prezentacje multimedialne (1 uczeń = 1 prezentacja) na temat szeroko rozumianej kultury krajów anglojęzycznych (obyczajów, historii, geografii, sztuki, atrakcji turystycznych itp.).
 • II. etap – autorzy najlepszych prezentacji muszą je przedstawić i samodzielnie wygłosić w ramach etapu międzyszkolnego, który odbędzie się w Gimnazjum nr 5 w Szczecinie im. Komisji Edukacji Narodowej   19 maja 2016 r. o godzinie 12:45 (wszelkie zmiany godziny rozpoczęcia konkursu zostaną podane na stronie internetowej Gimnazjum nr 5 w Szczecinie im. Komisji Edukacji Narodowej  http://www.gimnazjum5.szczecin.pl/ ).
 • Szkoła przekazuje organizatorowi
 • osobiście,                  ul. Komuny Paryskiej 20, 71 -681 Szczecin
 • faxem,                       0914 – 442 – 36 - 33
 • lub e-mailem             beatakulkiewicz1@tlen.pl

zgłoszenie ( Załącznik nr 1) zawierające następujące dane:

 • nazwę i adres szkoły zgłaszającej
 • imię, nazwisko i klasę ucznia biorącego udział w konkursie
 • imię i nazwisko nauczyciela będącego opiekunem każdego ucznia
 • temat prezentacji

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 maja 2016 r.

ZASADY KONKURSU

 • Konkurs odbędzie się 19 maja 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Gimnazjum nr 5 w Szczecinie im. Komisji Edukacji Narodowej przy ulicy Komuny Paryskiej 20 (dojazd autobusami A, 57, 63, 69, 58, 101, 107).
 • Prezentacja na temat szeroko rozumianej kultury wybranego  kraju anglojęzycznego powinna być wykonana w programie Power Point w języku angielskim. Prezentacja powinna składać się maksymalnie z 20 slajdów (w tym slajd zawierający wykaz źródeł wykorzystanych do przygotowania prezentacji). Tak przygotowany materiał posłuży jako pomoc w ustnym przedstawieniu swojej wiedzy o wybranym przez siebie kraju anglojęzycznym. W prezentacji należy ująć dowolne aspekty zwyczajów, kultury, historii  lub geografii danego kraju. Prezentacja nie może sprowadzać się jedynie do odczytania informacji ze slajdów, powinna stanowić ich rozwinięcie i uzupełnienie. Najwyżej oceniane będą te prezentacje, które zostaną wygłoszone z pamięci, jedynie przy sporadycznym korzystaniu z notatek (Załącznik nr 2).
 • Czas na przedstawienie przygotowanego materiału wynosi 10 minut.
 • Gotową prezentację należy dostarczyć organizatorowi konkursu najpóźniej do 13.05.2016r. na adres e-mail: beatakulkiewicz1@tlen.pl lub na podpisanym nośniku danych (płyta CD lub pendrive) złożonym w sekretariacie szkoły.
 • Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni zwycięzców.
 • Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i dyplomów uczestnictwa dla uczniów i nauczycieli nastąpi w Gimnazjum nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej po zakończeniu konkursu w tym samym dniu. Przewidywany czas trwania konkursu wynosi około 2 godziny.
 • Organizatorzy konkursu:
 • Beata Kułkiewicz
 • Urszula Łoś - Woyke
 • Magdalena Zemska

pobierz formularz zgłoszeniowy

 

 

This template downloaded form free website templates